تالار اعلانات

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
نرم افزار شرکت در کلاس مجازی + راهنمای تایپ فارسی عکس مدیر سامانه مودلمدیر سامانه مودل 1 مدیر سامانه مودل
دوشنبه، 4 فروردین 1399، 4:51 عصر
راهنمای شرکت در کلاس مجازی برای دانشجویان + راهنمای مشاهده فیلم های ضبط شده درس عکس مدیر سامانه مودلمدیر سامانه مودل 1 مدیر سامانه مودل
یکشنبه، 31 فروردین 1399، 3:55 عصر
راهنمای تشکیل کلاس مجازی برای اساتید عکس مدیر سامانه مودلمدیر سامانه مودل 0 مدیر سامانه مودل
یکشنبه، 31 فروردین 1399، 3:51 عصر
راهنمای استفاده از سامانه برای اساتید عکس مدیر سامانه مودلمدیر سامانه مودل 0 مدیر سامانه مودل
یکشنبه، 31 فروردین 1399، 3:50 عصر
راهنمای استفاده از سامانه برای دانشجویان عکس مدیر سامانه مودلمدیر سامانه مودل 0 مدیر سامانه مودل
چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1397، 1:39 عصر