تالار اعلانات

راهنمای استفاده از سامانه برای دانشجویان

 
عکس مدیر سامانه مودل
راهنمای استفاده از سامانه برای دانشجویان
از مدیر سامانه مودل در چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1397، 1:39 عصر
 

در فایل راهنمای زیر نحوه ورود و استفاده برای دانشجویان شرح داده شده است. دانشجویان قبل از ورود به سامانه می بایست این راهنما را به دقت مطالعه نمایند.